Kjærlighet, sannhet og det å prøve åndene

Jesus ga oss to bud: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»…

Les mer

Markering av 500-årsjubileet for reformasjonen

I skrivende stund feirer vi 500-årsjubileet for reformasjonen som offisielt tidfestes til da Martin Luther slo opp sine 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg den 31. oktober 1517. Dessverre er det i dag få kristne som har kunnskap om reformasjonens virkelige innhold og betydning, hvilken kamp reformatorene faktisk utkjempet og til og med…

Les mer

Evangeliet om Jesus Kristus

“Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.” (Apg 10:38) Dette er evangeliet i et nøtteskall. Jesus er den samme i dag og frelser fra synd, sykdom og plager. Alt er ferdig! Frelsen…

Les mer