Folkemengde

Kristen Forsamling er en frittstående evangelisk menighet. Det oppdrag vi har fått fra Gud er å være en Herrens røst og brannfakkel, være et redskap for vekkelse, vinne sjeler og innta nye områder for Guds rike. Samtidig vil vi være et åndelig hjem for alle mennesker som ønsker å følge Jesus.

Navnet Kristen Forsamling - og tillegget “apostolisk og profetisk kraftsenter” - kom som direkte tiltale fra Herren. I dette ligger at det er gitt et mandat for å utbre Guds rike gjennom undervisning og menighetsplanting og å forkynne sannheten som setter folk i frihet. (Det kan være nødvendig å nevne siden det i dag er mye som kalles apostolisk eller profetisk som er usunt og som vi ikke identifiserer oss med)

Folkemengde
Korn

I menigheten Kristen Forsamling løfter vi opp Jesu navn og det rene, uforfalskede evangeliet som er menneskers eneste håp og redning. Vi tror på en sunn og sterk lokal menighet, gjennomsyret av kjærlighet til både Gud og medmennesker. Og vi brenner etter å se vekkelse i både Norge så vel som utover i andre deler av verden.

Vi betoner livet i Ånden, sann tilbedelse, forkynnelse av Guds Ord og reservasjonsløs overgivelse til Herren, til hverandre og til oppdraget som Gud har gitt oss. Vi tror at hele Bibelen er inspirert av Gud, at Gud stadfester sitt ord med tegn og under og at menneskers liv kan bli totalt forvandlet gjennom kraften i evangeliet om Jesus Kristus.

Glad jente

Jesus ser og kaller den enkelte, og han har utrustet hver og en av oss med unike gaver og talenter. I dette mangfoldet finnes det et fantastisk rom for livsglede, ekte frihet og livsutfoldelse.

I menigheten ønsker vi å verdsette og inkludere alle. Derfor investerer vi i både unge og gamle. Gud er vår Far fra vugge til grav. Å få etablere en slik trygghet og trosvisshet også i de aller minste er et stort privilegium.

Det finnes ikke noe bedre sted å vokse opp og finne sin hensikt i livet enn midt i den levende Gudens forsamling. Her bygges også varige vennskap og relasjoner som vi alle trenger eller lengter etter.

Glad jente

Kjetil Tveter er grunnlegger og hovedpastor for Kristen Forsamling. Sammen med sin kone Beate deler han et brennende ønske om å se mennesker frelst, satt i frihet og komme inn i Guds plan med sine liv.

Kjetil opplevde tidlig i sitt kristne liv å motta et kall fra Gud. Samtidig fikk han gjentatte ganger ord fra Gud om at han ville gå igjennom en lengre forberedelses­periode. Den siste tiden før oppstarten av menigheten opplevde han flere sterke og gjennom­­gripende møter med Herren som bekreftet at tiden for å etablere menighet var inne.