Fyr-banner_med_tekst_1900x780

Kristen Forsamling er en evangelisk menighet med avdelinger i Oslo og Råde i Østfold. Vi tror på og lever for vekkelse og innhøstning i den siste tid og ønsker å være en inkluderende menighet med et sunt og varmt fellesskap.

Hjertelig velkommen til våre møter!

Fem-på-tolv

"Midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte" (Matt 25:6)

Jesus kommer snart igjen og Herrens kall går ut. Er du en av de som er rede og som får bli med ham inn til bryllupsfesten?

Se til at du ikke sovner hen eller blir forført av denne verdens lyster eller bedrag. Bli satt i brann og vær en bærer av vekkelse!

Bibellesning

"Jeg er den gode hyrde.
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg." (Joh 10:14)

I menigheten vektlegger vi betydningen av den troendes personlige og nære relasjon med Jesus Kristus.

Ved Guds ord, bønn og den Hellige Ånds kraft vil du oppleve gjennom­brudd, gjenopprettelse og varig forandring i ditt liv.

Fengsel

"For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt." (Luk 19:10)

Jesus demonstrerte sin kraft da han gikk omkring på jorden ved å frelse mennesker fra synd, sykdom, lenker og bånd.

Han har ikke forandret seg, men er den samme i dag og virker med sin kraft gjennom sitt legeme som er menigheten.

Fem-på-tolv

"Midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte" (Matt 25:6)

Jesus kommer snart igjen og Herrens kall går ut. Er du en av de som er rede og som får bli med ham inn til bryllupsfesten?

Se til at du ikke sovner hen eller blir forført av denne verdens lyster eller bedrag. Bli satt i brann og vær en bærer av vekkelse!

Bibellesning

"Jeg er den gode hyrde.
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg." (Joh 10:14)

I menigheten vektlegger vi betydningen av den troendes personlige og nære relasjon med Jesus Kristus.

Ved Guds ord, bønn og den Hellige Ånds kraft vil du oppleve gjennom­brudd, gjenopprettelse og varig forandring i ditt liv.

Fengsel

"For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt." (Luk 19:10)

Jesus demonstrerte sin kraft da han gikk omkring på jorden ved å frelse mennesker fra synd, sykdom, lenker og bånd.

Han har ikke forandret seg, men er den samme i dag og virker med sin kraft gjennom sitt legeme som er menigheten.